OVK-besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll, även känd som OVK, är en viktig del av byggnaders underhåll och är nödvändig för de flesta byggnader. Detta omfattar både en första besiktning före byggnadens driftsättning och återkommande inspektioner med regelbundna intervall. Byggnadsägaren eller byggherren har ansvaret för att se till att OVK genomförs enligt lagkraven.

Huvudsyftet med OVK är att säkerställa att inomhusklimatet är av god kvalitet och att ventilationssystemen fungerar som de ska. Det är en viktig åtgärd för att säkerställa att boende och arbetande i byggnaden har en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

Certfierade för OVK-besiktning

Vi är specialister inom ventilation och kan erbjuda certifierade kontrollanter som är ansvariga för att utföra OVK-besiktningar och bedöma om ventilationssystemet är i linje med de gällande föreskrifterna och standarderna. Vår främsta målsättning är att säkerställa ett optimalt inomhusklimat i fastigheter, och med vår expertis ser vi till att ventilationssystemen fungerar enligt planerna.

Vid återkommande besiktningar är det också kontrollantens uppgift att ge förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen för ventilationen, utan att det påverkar inomhusmiljön negativt.

Kontakta oss idag!

Med en OVK-besiktning från oss kan du vara trygg i att din fastighet uppfyller de nödvändiga kraven för ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Kontakta oss idag för en professionell och pålitlig OVK-besiktning!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå